default liedtke museum logo

 red social

KLIK HIER OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT ONS SOCIALE BLOCKCHAIN NETWERK::
https://discord.gg/HbgveUwgUU

 

Sovereign-Star: Sociaal netwerk: video's, films, foto's en teksten over onderwerpen en verkiezingskwesties met taalkeuze en moedertaalidentificatie voor informatie-uitwisseling + vriendschapsverzoeken met afsprakenkalender om elkaar persoonlijk te leren kennen

Soeverein-Fink: openbare videoconferentievergadering en evenementenoproep

Sovereign-Falcon: Videocall blockchain en speciaal beveiligde en tap-proof telefoon en video met conference-calling

Soeverein-Post: Blockchain en speciaal beveiligd e-mailsysteem

Sovereign-Lark: Blockchain en speciaal beveiligd tekst, foto, video vriendschapssysteem van de Sovereign gemeenschap.

De ethische regels van de Soevereine communicatiesystemen
Negatieve informatie die in strijd is met de mediacode, het VN-Handvest van de rechten van de mens, de menselijke waardigheid, haat, geweld of pesterijen en discriminatie verheerlijkt, aanzet of bevordert, of als feit duidelijk onjuist is, of die de vrijheid van informatie, creativiteit, democratie en de ontwikkeling van een duurzaam milieu of de opvoeding van de bevolking tracht te beperken, zal worden verwijderd. De gebruiker bevestigt dat hij/zij de communicatiesystemen van Sovereign niet gebruikt voor de opgesomde negatieve informatie, aangezien hij/zij kan worden uitgesloten van de "Sovereign Club" als communicatiegebruiker en als lid, ambassadeur of secretaris-generaal van een land.

De Soevereine gegevensbeveiliging: gebruikers en kiezers blijven geheim.
Alle privé-gegevens van Sovereign-gebruikers, alsmede alle gegevens van Sovereign-communicatiesystemen: Falcon, Post, Fink en Lark blijven het eigendom en de onbeperkte eigendom van de gebruikers en zullen niet worden verkocht of gedeeld en zijn Blockchain beschermd.

De Blockchain Sovereign Club beschermt uw wereldwijde onafhankelijkheid.red socia2l

Met het oog op de geheimhouding van de Sovereign-stemmers en -gebruikers kunnen alle gegevens zonder vervanging worden vernietigd door de exploitant van het Sovereign-netwerk. De gebruiker van de Sovereign communicatiesystemen geeft hierbij en met het gebruik van het Sovereign communicatiesysteem zijn toestemming dat zijn gegevens onherroepelijk vernietigd zullen worden (zonder vergoeding van kosten door de exploitant om de gegevens te herstellen of terug te krijgen) door de exploitant van het Sovereign netwerk in geval van gevaar door (bijv. wettelijke veranderingen in de vertrouwensstaat) autoriteiten, overheden, hackeraanval of derden. Uw bezittingen en belangrijke gegevens blijven veilig en blockchain-beschermd op uw mobiele telefoon, stick of computer. Na de verwijdering kan de gebruiker zich opnieuw aanmelden, aangezien de Sovereign-servers op nieuwe locaties worden geëxploiteerd indien er gevaar bestaat voor verkiezingsinmenging, poging tot exploratie, ondervraging van de verkiezingen, geheime stemming of verkiezingssysteem volgens verschillende nationale wetten.

Het Sociaal Netwerk Soeverein is zonder advertenties en cookies.
Het gebruik van het Sociaal Netwerk Soeverein met inbegrip van de systemen: -Falcon, -Lark, -Fink en -Post is gratis. Geregistreerde gebruikers van Social Network Sovereign zullen een bericht ontvangen na de voltooiing van het programma voor beveiligde communicatie.

Gratis registratie als gebruiker van Social Network Sovereign
Als kiezer voor directe democratie is het niet nodig lid te worden van de Sovereign Club om gebruik te maken van het beveiligde sociale netwerk Sovereign.

Deze registratie is gratis en verzekert een plaats in het beveiligde communicatieprogramma van Sovereign na voltooiing:

Anmeldung
Entrada no válida
Entrada no válida
Entrada no válida
Captcha
Entrada no válida