default liedtke museum logo

Suverénna organizácia je vo výstavbe

Uchádzať sa o funkciu veľvyslanca alebo generálneho tajomníka zvrchovanej organizácie

Ak chcete pracovať pre globálnu priamu demokraciu, staňte sa veľvyslancom alebo generálnym tajomníkom niektorej z krajín zvrchovanej organizácie.

Formulár žiadosti:

Organizácia krajiny: www.the-sovereign.com

 1. Názov
  Entrada no válida
 2. Priezvisko
  Entrada no válida
 3. Vek
  / / Entrada no válida
 4. Krajina
  Required field! Please choose your desired VIP package!
 5. Mesto
  Entrada no válida
 6. Poštové smerovacie číslo
  Entrada no válida
 7. E-Mail
  Entrada no válida
 8. Telefón
  Entrada no válida
 9. Whatsapp
  Entrada no válida
 10. Materinský jazyk
  Required field! Please choose your desired VIP package!
 11. Ďalší jazyk
  Required field! Please choose your desired VIP package!
 12. Ďalší jazyk 2
  Required field! Please choose your desired VIP package!
 13. Žiadosť o prijatie do zamestnania (kópia)
  Entrada no válida
 14. Životopis s fotografiou (kópia)
  Entrada no válida
 15. Kópia pasu (sken)
  Entrada no válida
 16. 2 referenčné listy s e-mailom a telefónnym číslom (skeny)
  Entrada no válida
 17. Podávam žiadosť
  Entrada no válida
 18. Krajina
  Required field! Please choose your desired VIP package!
 19. .
  Entrada no válida
 20. Krajina
  Required field! Please choose your desired VIP package!
 21. Vaše údaje sú dôverné a nebudú zdieľané ani predávané, propagované, ale budú použité len na globálnu distribúciu aplikácie Sovereign Direct Democracy, bezplatnej zdravotnej aplikácie pre všetkých ľudí, ako aj pre mierové centrum Globalpeace Campus s internými súbormi cookie, ktoré vám poskytnú prístup k informáciám na vytvorenie etického kapitalizmu s novým a lepším svetom.
 22. Capcha(*)
  Capcha
  ActualizarEntrada no válida