default liedtke museum logo

Eettinen kapitalismi 2014-2020

Omistan seuraavan luvun sydämellisellä kiitoksella kirjan "Systemopposition" kirjoittajalle Michael Grevenille, joka keskusteluissa kanssani kritiikin ja ehdotusten kautta on antanut arvokkaita neuvoja uuden oikeudenmukaisemman yhteiskuntajärjestelmän kehittämiseksi ja kuvannut eettisen kapitalismin mallintajaa näin:

"Dieter Liedtke on taiteilija,
sosiologi ja sosiaalifilosofi...
tähän asti tuntemattomilla älyllisillä aloilla."

Prof. Dr. Micheal Th. Greven, 2011
Valtiotieteen professori / yliopistojen dekaani; Marburg, Darmstadt ja Hampuri / DVPW:n eettisen komitean ja DVPW:n opetus- ja opintokomitean puheenjohtaja.

Luigi Sturzon erityispalkinto Premio Amalfi/
Saksan valtiotieteellisen yhdistyksen kunniamerkki/
Eettisen kapitalismin yhteiskunnallisena järjestelmänä hahmottelun neuvonantaja.

Michael Grevenin lausunto osoittaa, että Hegelin dialektiikkaa ja hänen idealismiaan ja Marxin materialismia ei ole vielä toteutettu synteesin kautta eettiseksi kapitalismiksi.

Seuraavat ajatukset eettisestä kapitalismista eivät voi olla patenttiratkaisu.

Luettelon ei ole tarkoitus olla tyhjentävä.
Uusi kehitys ja tutkimus tietysti muuttavat vaatimusten parametreja, mutta yhdessä uusien oivallusten kanssa ne osoittavat suunnan, johon voimme mennä rauhassa tulevaisuudessa yli 20 miljardin ihmisen kanssa. Tunnettuja asiayhteyksiä olisi tarkasteltava, tulevasta kehityksestä olisi keskusteltava, mutta myös poliitikkojen ja yritysten olisi kiinnitettävä niihin huomiota, jotta voidaan edistää pohdintaa siitä, miten eettistä kapitalismia voidaan kehittää ja toteuttaa yhteiskuntapoliittisella tasolla, ei vain Saksassa ja Euroopassa vaan koko maailmassa.

Tämän päivän näkökulmasta ei ole suositeltavaa kehittää kapitalismia edelleen sen heikkouksineen ja pimeine puolineen aiheuttamatta vielä enemmän vahinkoa ihmiskunnalle, luonnolle tai ympäristölle. Päinvastoin, tarvitsemme uuden kapitalistisen käsitteen, joka sisältää kapitalismin edut ja joka suojelee ja toteuttaa YK:n peruskirjan ihmisoikeuksia ja lajien säilyttämistä luomakunnan merkityksessä sekä tähtää kestävyyteen ja ympäristöön perusedellytyksenä ja perustana.
Tarvitsemme uutena yhteiskunnallisena evoluution sysäyksenä
"Eettinen kapitalismi".

Eettisen kapitalismin evolutiivinen etu:
Viimeisimpien tutkimustulosten mukaan se vastaa geneettistä ja epigeneettistä, luonnollista, sosiaalista ja evolutiivista DNA-ohjelmointiamme: "Being our human".

Eettisen kapitalismin tavoitteet
Eettinen kapitalismi keskittyy kestävien, ympäristöä säästävien tuotteiden ja liiketoimintamallien kehittämiseen sekä eettisiin voittoihin, joissa ihmiset ja luonto ovat etusijalla.

1. oikeus vapaaseen kehitykseen
Jokaisella ihmisellä on oikeus: Tiedonvälityksen vapaus, lehdistön vapaus, mediasäännöstön huomioon ottaminen vastuuhenkilöiden toimesta, koulutukseen ja luovuuden ja persoonallisuuden vapaaseen kehittymiseen, Código Universon vapaaseen käyttöön koulutusjärjestelmien kautta, jotta he voivat yksinkertaisimmin (vain näkemällä ymmärtämällä) sopeutua neurobiologisesti olemassa olevaan luovuuteen omassa uskonnollisessa yhteisössään, kulttuurissaan ja kansassaan sekä ymmärtää aiemmin väärinymmärrettyjä uskontoja, kansat, kulttuurit, taideteokset ja innovaatiot sekä oikeus vapaasti käytettävissä olevaan Internetiin, koulutus-, ammatillisiin ja ammatillisiin koulutusjärjestelmiin sekä oikeus saada tietoa Código Universosta ja eri mediakoodeista alueellisesti vallitsevalla kansallisella kielellä ja englanniksi sekä oikeus käyttää vapaasti tietokonetta ja ilmaista Internet-yhteyttä.

2. Maailman yhteisön suojelu
Jokaisella on oikeus puolustaa vapauksiaan ja ihmisarvoaan sekä suojella maailman yhteisöä totalitaarisia valtiojärjestelmiä, diktatuureja, terrorismia, sotia, kansanmurhia, kidutusta, sortoa, hyväksikäyttöä, rasismia, syrjäytymistä, vääriä ja harhaanjohtavia tietoja sekä suoraa ja piilevää pelon levittämistä vastaan.

3. oikeus ehdottomaan perustuloon.
Jokaisella ihmisellä on oikeus puhtaaseen juomaveteen, vaatteisiin, terveydenhoitoon, ruokaan sekä ihmisarvoiseen asuntoon ja/tai ehdottomaan perustuloon, joka antaa hänelle mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä yhteiskunnan hyväksi omasta pyynnöstään tai tehdä tehtäviä ja työtä, jotka antavat merkitystä hänen elämälleen ja tuottavat lisätuloja. Lisäksi kuukausittainen perustulo antaa hänelle mahdollisuuden asettua jollekin yhteiskunnan eri varallisuustasoille. Käyttämällä epigeneettisesti olemassa olevaa luovuuttaan Código Universon avulla jokainen ihminen edistää eettistä kehitystä, maansa, yritystensä ja oman elämänsä taloudellista menestystä levittämällä eettisiä tuotteita ja eettisiä liiketoimintamalleja sekä osallistumalla taloudellisesti eettisiin käsitteisiin.
Työtä ei enää veroteta.
Tulo- tai työverotus poistetaan yhdessä hyvinvointijärjestelmän kustannusten sekä sairaus- ja eläkevakuutusten kanssa, ja ne korvataan käyttö- ja toimituspaikalla kannettavalla verkkomyyntiverolla. Arvonlisävero säilyy.

Tapa
Eettisen kapitalismin tavoitteiden toteuttamiseen ei tarvita valtiota, globaalisti asemoitunutta yritystä tai uskonnollista yhteisöä, vaan ihmisiä kaikkialla maailmassa, jotka eivät halua jatkaa riistävien, hallitsevien ja dualististen järjestelmien tukemista ja jotka haluavat osallistua eettisen maailman myönteiseen ja avoimeen suunnitteluun. Lait ja perustuslait ovat eettisen kapitalismin tiellä eivätkä sitä vastaan. Mutta jopa niissä valtioissa, joissa eettinen kapitalismi kielletään, eettisen kapitalismin periaatteiden mukaisesti elävien avointen valtioiden väestön nopeampi ja voimakkaammin kehittyvä luovuus, parempi terveys ja korkeampi vauraus todistavat ihmisten vapaammat käytännön ja filosofiset muokkausmahdollisuudet. Vähitellen jopa suljetuissa yhteiskuntajärjestelmissä (kuten viimeisten 500 vuoden historia osoittaa) alkaa vallita ymmärrys siitä, että ilman vapautta, ihmisarvoa, väestön hyvinvointia ja terveyttä (maailman väkiluku kasvaa jatkuvasti), YK:n ihmisoikeuksien peruskirjan noudattamista ja uskonnonvapautta yksikään valtio ei voi pysyvästi estää yhteiskuntajärjestelmän kehittymistä.

Ehdotetut äänestyskysymykset:
Äänestäjäyhteisö ja kehitetyt tekoälyohjelmistot, jotka hyödyntävät väestön parviälyä, mahdollistavat sen, että jokaisesta kysymyksestä voidaan kysyä kansalaisten kehittämiä äänestyskysymyksiä, joissa on kolme puolta ja kolme haittaa (ei-henkilökohtaisia, graafisia faktaelokuvia, joissa on selkeät selitykset, jotka perustuvat näyttöön perustuvaan tietoon ja jotka on tuotettu ja tarkistettu tosiasioihin ja jotka puolueettomien yliopisto-opiskelijoiden on tuotettu ja tarkistettu mediakoodin mukaisesti), jotka edistävät äänestäjien vapaata päätöksentekoa.