default liedtke museum logo

Fundacion Liedtke

           Wydział Organizacyjny Suweren

Kto jest organizacją non-profit Fundacion Liedtke?
Fundacion Liedtke zarządza dochodami i darowiznami Sovereign Coin, dziełami sztuki, nieruchomościami, akcjami i aktywami darczyńców w celu wdrożenia demokracji bezpośredniej, aplikacji globalnego systemu opieki zdrowotnej oraz budowy centrów kampusów Globalpeace, a także prowadzi prywatny Sovereign Club w celu wdrożenia demokracji bezpośredniej.
Klub Suwerenności Fundacion Liedtke nie jest partią polityczną ani religią (ani nie chce stać się partią czy religią), ale oddolnym demokratycznym ruchem osób, które bez względu na religię, przynależność do partii politycznej, ideologię, światopogląd, przynależność społeczną, finansową lub etniczną, orientację w grupach społecznych lub edukacyjnych, kolor skóry, tylko na tematy merytoryczne i wyborcze, aby wspólnie zorganizować koncepcję etycznego kapitalizmu zorientowanego na człowieka i przyrodę, z globalną demokracją bezpośrednią, w ramach konstytucji poszczególnych krajów, pokojowo i demokratycznie dla dobra wszystkich ludzi na całym świecie online, aby głosować na nowy zrównoważony współświat w pokoju, zdrowiu i dobrobycie dla ludzi i przyrody.
Dla każdego kraju tworzony jest Klub Suwerena, który bierze pod uwagę kulturę, prawa i konstytucje danego kraju oraz język(i) narodowy(e) i który organizuje zróżnicowane pytania wyborcze dla danego kraju wraz z proponowanymi rozwiązaniami i przedstawia je Suwerenowi do decyzji i głosowania.

Klub Suwerena nie podlega żadnym wpływom zewnętrznym, jak to miało miejsce w przypadku organizacji pytań wyborczych.
Reklamy lub sponsoring w mediach Sovereign Club nie są możliwe.
Dane nabywców lub darczyńców Sovereign Coin są zabezpieczone blockchainem.

Zadania Fundacion Liedtke

Dzięki wpływom netto ze sprzedaży darowizn w postaci monet suwerennych, Fundacion

Liedtke w 100% finansuje swoje trzy główne obszary działalności, aby promować etyczny i twórczo zrównoważony świat:


a.)          budowa demokracji bezpośredniej "Suweren".

b.)          budowa centrów pokojowych "Globalpeace Campus" oraz Nowej Wystawy Renesansowej: i = E = MC2

c.)          badania i programowanie darmowej aplikacji promującej zdrowie i kreatywność: "aimeim" w ponad 100 językach.