default liedtke museum logo

Pateicības

Mecenātiem
Spānijas karaliene Sofija, Mihails Gorbačovs Nobela prēmijas laureāts,
Dr. Norberts Blūms Vācijas Federatīvās Republikas ministrs,
zinātniskajiem konsultantiem, muzeju direktoriem
kā arī līdzorganizatoriem un sponsoriem.
mākslas formula izstāde art open 1999 Esenē
no atzinības un pateicības
par viņu atbalstu, paziņojumiem, atsauksmēm, mākslas vērtējumiem un vērtīgajiem
vērtīgi mākslas darbu aizdevumi mākslas formulas izstādei
Es esmu veltījis šo savu vissvarīgāko grāmatu
mākslas un brīvības saikni.

Dīters Valters Līde (Dieter Walter Liedtke) /2021)

Iedzīvotāju radošums ir ilgtspējīgas ētiskas dzīves priekšnoteikums.
ētiska kapitālisma ētiska sabiedrība.