default liedtke museum logo

Обновяване на света чрез изследвания и просветление
Информацията е вирус или лекарство 2003

Информацията променя здравето и обществото ни. Терористичните атаки ни показват по ужасяващ начин това, което е било пропуснато през последните векове. Трябваше да научим, че назадничавите вярвания и идеологии могат да доведат до еволюционно нищожество, безнадеждност, депресия и/или агресия.

В продължение на векове забраната за живописно представяне на природата и Бога се проявява чрез тълкуването на Корана, като по този начин в частични области на въображението е фиксирана забрана за фантазия, която носи и води до опустошителни последици за вярващите с твърде строго тълкуване на религиозните заповеди. Последиците могат да бъдат разбрани, ако се приравни премахването на ограничението за виждане и творчество към религиозно нарушение, като по този начин се прехвърлят правомощията за бъдещето само на Бога.

Подобно прехвърляне на властта за бъдещето към Бога не съответства на развитието на света, тъй като в еволюцията на съзнанието познанията на човешките същества са допринесли за това, че развитието на собствения вътрешен свят, невронната мрежа на човешкото същество и обществото винаги са координирани с външния свят. Бихме могли да кажем също, че природата, еволюцията, силата на бъдещето, визията, изкуството и творчеството - всичко това идва от Бога и следователно е приносът на хората за развитието на света. Строгото разделение между Бога и хората води до добре познатите дисхармонии у вярващите (намаляване на личността, страхове, депресии, пристрастявания и агресии) и по този начин укрепва властта на силните чрез мистицизма, както през Средновековието в Европа и това води до преследване и изгаряне на носителите на знанието в християнския свят. Във времето преди Корана и преди фаталистичното тълкуване на Корана, което се наложило по-късно, в същата културна сфера са били създадени високи културни и хуманистични постижения. Спомнете си например пирамидите, Александрийската библиотека, поезията, астрономията, архитектурата, математиката, медицината и изкуствата.

Заповедта хората да не си представят нещо непознато за тях, еволюция, неща, процеси, системи, бъдеще, Бог, с които въпреки това се сблъскват ежедневно, като необходимост или ритуал, или да не следват интуицията си, блокира въображението им. Това води до факта, че зависимостите от държавата и религията са присъщи на системата, тъй като по този начин в самите хора не се създават невъображаеми, духовни конструкции на бъдещето, а се предполага, че населението черпи сили от религията и държавното ръководство - от дадените от тях насоки и закони. Това означава, че поради забраната на въображението хората не могат да създават нови идеи, образи или ценности за себе си в един обърнат назад свят и по този начин не могат да изграждат съвременни идеали за бъдещето, и то въпреки факта, че Христос и Мохамед са били велики визионери и носители на промени.

Без собствени и нови ценности няма творческо и продуктивно формиране на бъдещето. Еволюцията и просперитетът, както на отделния човек, така и на обществото, са възможни само с трудности поради ограниченията на творчеството и визията. Популацията спира на предвидените за нея етапи на развитие или не се развива в съответствие с естествените еволюционни програми на гените. Затова не е изненадващо, че в обърнатите назад религиозни системи и идеологии референтните системи и ценности на миналото се идеализират.

В днешния ден се води борба за разпределение на ценностите от вчера. Вследствие на това и от страх от новото и чуждото се води борба срещу хората, които променят ценностите и прокарват революция на съзнанието, т.е. насърчават социална система, ориентирана към бъдещето. Описаният по-горе феномен се отнася за повечето самостоятелни идеологии и системи от вярвания. Нарастващата дистанция до крайните фаталисти, терористите и неонацистите чрез познанието, въображението и формирането на бъдещето допринася за това, че те се изключват от развиващия се свят и живеят само в собствения си свят - реагирайки или действайки все по-агресивно и, от наша гледна точка, все по-нехуманно.

Но които, изхождайки от фаталистичното си възприятие, действат в съответствие с религията си, с убежденията си или по вътрешна необходимост и в съответствие с Божиите заповеди, както и от бъдещите и изследователските светове, от които вярват, че са изключени от Божието слово (с тълкуване на ограничението на въображението), и в тези светове на неверниците виждат образите на своите врагове и затова искат да се борят и да унищожават други религии или светогледи и техните символи (както показват терористичните атаки).

Това е лесно осъществимо, тъй като водещите групи на властовите системи (също и на демократичните държави), които са свързани с религии, идеологии и убеждения, както вътрешно (членовете на системата), така и външно (трети страни), възпрепятстват по-нататъшното развитие, откритост, творчество и еволюция за поддържане на властта. Онези, които не принадлежат към най-близкото ядро на властовите системи, са заблуждавани или сплашвани, страхувани, а личностното им развитие се нарушава от информационните филтри. Онези, които чрез творчеството си, противно на всичко, раждат нови идеи, които обединяват хората, създават нови ценности и идеали, са представяни за лъжци или са изправяни пред съда като измамници и нарушители на закона, изолирани от семействата и обществото. В близко бъдеще образователната пропаст между културите няма да се промени елементарно, защото дори в западния свят все още не са осъзнати и не са спрени ползите от декодирането на изкуството чрез музеите и медиите, както и от превръщането на декодирането на изкуството в задължителен предмет в училищата, от защитата на творческите личности чрез конституциите и от манипулирането на мозъците чрез необуздана негативна медийна информация от кръгове, придържащи се към остарели инструменти на ръководство.

Точно в този момент, в почти еднаквата изходна позиция на Западния свят, Ориента и Третия свят по отношение на повишаването на креативността чрез подобряване на невронната мрежа, се крие възможността, че с глобалното въвеждане на формула за креативност чрез медиите с нови програми и съдържание (тъй като това би трябвало да бъде оптически картинна - независима от четенето, писането и предишното образование - система за посредничество) всички хора биха могли да направят една и съща стъпка едновременно. Крайните ексцесии, несъответствия и недоразумения между културите, религиите, идеологиите и народите биха намалели значително, ако се въведе такава формула на творчеството - която по-правилно би трябвало да се нарича формула на живота или формула на мира. Това би било чудесна възможност да се повиши нивото на творчество и интелигентност в световен мащаб и да се намалят тероризмът и опасностите от война.

Творчество и мозъчни блокове до днес
В историята на Европа сме имали опит с това, че религията, в съчетание със системите на властта, са възпрепятствали достъпа на населението до знания (четене и писане). Това положение е нарушено едва през XV в. от Йоханес Гутенберг и неговото изобретение на книгопечатането, което довежда до размножаване и разпространение на книгите, а оттам и на знанието в целия тогавашен свят. Статистиката показва, че по онова време привилегированите хора в Европа са имали около 900 000 книги. Век по-късно, благодарение на Гутенберг, те вече са девет милиона. Гутенберг има значителен принос за преодоляването на елитарната блокада.

Доминацията на монопола на администрацията на знанието продължава дълго време, но в отделните териториални провинции на Германия предишната привилегия да можеш да четеш и пишеш се превръща в задължение едва в края на XVIII в. благодарение на усилията на мислителите от Просвещението. През 1794 г. в Прусия е въведено задължително училищно образование в немскоезичния свят. Но не само тук, а и в повечето европейски страни по това време започва ограмотяването на населението. Целта е била също така да се пребори с бедността, невежеството и летаргията на хората и по този начин да допринесе с активност и производство за поддържането и подобряването на държавата. Бавно условията на живот на населението започват да се подобряват, средната продължителност на живота се увеличава, а детската смъртност постоянно намалява до днес. От 200 години насам обучението по грамотност, образованието и ученето допринасят за експлозивното разпространение на знания, което разбива монополите на знанието, описани по-горе.

Днес чрез всички медии ежедневно ни залива огромен поток от информация, без която вече не можем да си представим живота си, и ни затруднява да различим важното от маловажното. При някои силно чувствителни хора това води до въздържане от медийна информация или, ако е предложена или подбрана неправилно, до депресия, агресия или самоубийство, а при крайния фатализъм, под ръководството на наставник, до симбиоза между самоубийство и агресия. При тези процеси, стимулиращи или предизвикващи болести, мозъкът е временно или трайно парализиран в големи области от умствени или емоционални вируси. Негативните източници на информация включват също така, в степенуван ефект, филми и игри на ужасите или съответните печатни продукти, както и негативно преувеличени радио, печатни и телевизионни новини и репортажи, които предизвикват страхове в съзнанието на получателя. Това не съответства на еволюционно, информационно ориентираните, генно програмирани сетивни органи на човека, както и на невронната мрежа на мозъка му, че в радиус на живота му от най-много около 100 км в съзнанието на наблюдателя може да се имплантира информация от негативен вид и информация, изкривяваща реалността, като психични вируси, които не са подготвени и тук намаляват невронната мрежа по такъв начин и я манипулират по такъв начин, че водят до негативно познание за света, така че тези хора искат да постигнат своята изолация от този негативен свят, също по степенуван начин. Прякото приемане на информация от сетивните органи, което се е развило в резултат на еволюцията, е ограничено до радиус от около 100 м от наблюдателя.
На повече от 400 м дори с най-добрите си очи вече не можем да разпознаем детайли. Кой през живота си е виждал хора, разчленени в този радиус? Генетичното програмиране е ориентирано към принципа за запазване на вида по такъв начин, че на цялата негативна и животозастрашаваща информация в радиуса на зрителното поле се дава приоритет пред възможностите за пряко сетивно възприятие, за да може да предприеме незабавни защитни мерки за себе си и за своя вид.

Този еволюционен защитен инстинкт за запазване на вида се използва от някои медийни компании и политици (пътят на Хитлер към властта е урок за използването и комбинирането на психични вируси и препрограмирането на невронни мрежи) като медиен капан за разузнаване и пропаганда. Дори за сметка на негативно развиващия се свят те увеличават печалбите и властта си, като насърчават или дори организират престъпността, екстремистките и терористичните действия, като същевременно демократично изискват драстични мерки, по-големи правомощия и ограничаване на конституционно гарантираните основни човешки права в борбата с престъпността, терора и нарушаването на човешките права.

За да се наложат политическите им искания, глобалната негативна информация се пренася и мултимедийно в лицето и в полето на съзнанието - в радиус от 100 м - на получателя и по този начин в неговото съзнание и невронна мрежа се инсталира като реалност един изкривен от страх свят, който може да намали интелигентността му - както показват проучванията - до 30 % чрез мутации в синапсите. От една страна, този негативно натоварен свят не съответства на реалността на външното зрително поле, която се е развила в резултат на еволюцията, а от друга страна, намаляването на интелигентността и творчеството ограничава способността на човека с мозъчна травма да прави преценки. Освен това, както се потвърждава от многобройни изследвания, има и други физически и психологически заболявания, причинени от страхове, депресии и намаляване на личността. Поради тази причина коварните причинители на мозъчната травма остават скрити за болния дори и при намаляване на неговата интелигентност. Годишното увеличение на броя на пациентите с депресия...
говорят своя език и са били помолени от СЗО. Само в Германия има 340 000 души, страдащи от депресия, и над 11 000 самоубийства годишно, без да се брои големият брой нерегистрирани случаи, за които експертите предполагат. Тези взаимовръзки и ефекти се потвърждават от обширни изследвания и от проучването "Депресия 2000", публикувано от германския Институт по психиатрия "Макс Планк" в Мюнхен.
публикувано от германския Институт по психиатрия "Макс Планк" в Мюнхен: "Емпирично доказани фактори на уязвимост и риск за депресивни заболявания са освен полът (жените са по-склонни да се разболеят), по-специално:
Семейно-генетични фактори: вероятността от поява на депресия през живота се увеличава значително при роднините от първа степен на страдащите от депресия; доказана е различна честота на заболяването при еднояйчни и двуяйчни близнаци.
Невробиологични промени: Смущения в предаването на сигнали в рамките на невроните и между тях, както и ендокринологични влияния (напр. кортизол, мелатонин) и смущения в регулацията на съня и бодърстването. Някои дисфункционални когнитивни стилове, предшестващи тревожни разстройства и зависимост от психотропни вещества - остри и хронични психосоциални (стресови) фактори, като раздяла, безработица, житейски кризи, преживяване на загуба и самота (хората, които живеят сами или са разделени, имат значително повишен риск от заболяване), както и някои хронични физически заболявания (например синдроми на хронична болка)." Източник: Институт по психиатрия "Макс Планк", МюнхенНевробиологични промени: Смущения в предаването на сигнали в рамките на невроните и между тях, както и ендокринологични влияния (напр. кортизол, мелатонин) и смущения в регулацията на съня и бодърстването. Някои дисфункционални когнитивни стилове, предшестващи тревожни разстройства и зависимост от психотропни вещества - остри и хронични психосоциални (стресови) фактори, като раздяла, безработица, житейски кризи, преживяване на загуба и самота (хората, които живеят сами или са разделени, имат значително повишен риск от заболяване), както и някои хронични физически заболявания (например синдроми на хронична болка)." Източник: Институт по психиатрия "Макс Планк", Мюнхен
Факторите, които задействат болестта, зависят от значението, което болният придава на негативните когниции.

Това обаче не може да скрие факта, че хумусът и почвата за размножаване на тези психични вируси се подготвя от пропагандните медии (доброволни медийни компании, които са в услуга на силовите структури, като всяват страх, ограничават интелигентността и демокрацията). Освен това всички причинно-следствени и рискови фактори, изброени от Института "Макс Планк", могат да бъдат пряко или косвено проследени - потвърдено от допълнителни проучвания - до преобладаващата днес медийна практика като причинител. Освен това етиологичните изследвания на депресията предполагат многопричинен комплекс от условия, в които генетичните, невробиологичните, психологическите, социалните и поведенческите фактори играят еднаква роля. Ако многобройните международни, емпирично доказани изследователски резултати от гореспоменатите области, както и от историята на изкуството, еволюционните изследвания и еволюционната теория на когнитивните системи се нанесат в мрежа, се получава ясно потвърждаваща картина на - чрез пропагандните медии - имплицираните психични вируси, които могат да мутират непрекъснато чрез нова негативна информация и по този начин да проявяват различни симптоми в клиничната картина.

Максимата за увеличаване на печалбата и разширяване на властта чрез политиката и пропагандните медии не спира дори до увреждане на мозъка на хората. Резултатът е хвърляне в затвора и убийства на всички възможни противници на режима, войни и опити за изтребване на цели етнически групи и народи (вж. www.Shoa.de).
Пример за това са нацисткият режим,
епохата на Сталин или войната срещу Саддам Хюсеин, както и чрез съзнателната или несъзнателна помощ на медийни компании, които са били подчинени на управляващите. Чрез научната работа на историците този феномен е представен по разбираем начин.

Днес обсебените от властта не са забравили, че един народ, който някога е преживял тази психическа
епидемията и е разпознал връзките, е устойчив на ново разпространение на това заболяване.
За да се предотврати това, научните изследвания се пренебрегват, фалшифицират, разпространяват се и се използват в противоречие с техните резултати в преследване на политически цели - с обратна посока на въздействие. (Многобройни примери могат да бъдат открити в медиите в областта на наркотиците, бедствията, престъпността, неонацисткото движение, ксенофобията, образованието, изкуството и художниците, медицината и т.н.). Процесът на възпрепятстване на свободното развитие на личността чрез физическо увреждане на мозъка може, както показват проучванията, да доведе до намаляване на средния коефициент на интелигентност (IQ) от 100 до 110 до стойности под 80. Човек мисли само за добре познатите тестови страхове, които могат да блокират като бъдещ страх, частични области на невронното кръстосване временно.

Човекът, манипулиран от пропагандните медии, както показва развитието на националсоциализма в Германия, е неспособен да взема добре обмислени политически решения като избирател поради затворените си творчески и интелектуални ресурси (вж. също www.Shoa.de Gleichschaltung der Medien, Bücherverbrennung, Entartete Kunst, Propagandafilme). Мозъкът на пострадалия може да бъде манипулиран от обсебената в това състояние сила, за да се промени инстинктивно невронната мрежа на намаленото съзнание (като се елиминира или ограничи критичната, балансиращата и творческата мрежа на съзнанието) чрез проста, емоционално заредена нова информация. Пренесено към образованието в демократичните страни на западния свят, според научни изследвания (вж. изследването в Пиза), отнасящи се до съответните национални групи в сравнение, подрастващите вече не са способни да постигат високи академични резултати (чрез намаляване на IQ). Същите резултати се отразяват по-късно и в годишните икономически данни на страната, ако медийното потребление на негативна информация не се ограничи, а се насърчи допълнително. На интелектуално изолирания медиен реципиент, освен възможното развитие на агресия или депресия, му остава отворен само пътят към доброволно задължителния труд (който от своя страна дава на умствените вируси нова сила) или възможността да поеме общата посока на обществото, желана от управляващите, без критика или мотивация. В началото на третото хилядолетие е време да включим в конституциите, че в населението, чрез задължителното образование, се обучава и създава система от знания, творческа мрежа на съзнанието, която по този начин укрепва невронната мрежа и се закрепва специално в нея. Това би позволило на хората селективно и несъзнателно да филтрират предварително потока от еволюционно важна и маловажна информация, който се стоварва върху тях, и по този начин да предотвратят ограничаването на интелигентността и творчеството и същевременно да постигнат обратното, а именно автоматично да насърчават творчеството и интелигентността през целия си живот. Катя Тим споделя в списание "Der Spiegel":

"Всеки процес на учене променя мозъка" [2].

Герхард Рот, невролог в университета в Бремен и ректор на Hanse-Wissenschaftskolleg в Делменхорст, потвърждава в същия доклад:
"Всеки процес на учене е съпроводен с промяна в мозъка".

Видимата креативност запазва видовете, тя формира невронната мрежа. Професор по математика и дидактика Герхард Прейс от университета във Фрайбург:


"Въпреки че етиката и законът забраняват инвазивните мозъчни експерименти върху
хора. Въпреки това изследователите знаят от експерименти с животни, че сложните мозъци се учат по подобен начин.
Подобни процеси протичат в мозъка им, когато те абстрахират, обобщават и разделят околната среда на категории, като например малки и големи, силни и тихи. Основните невронни механизми са универсални за всички морски охлюви...
...за хората."

Ученето означава да закрепите информацията в мозъка по такъв начин, че тя да може да бъде възстановена по всяко време. За един възможен инструмент за творчество, интелигентност и развитие на човечеството художникът проф.Йозеф Бойс казва:

"Според мен изкуството е единствената еволюционна сила. Това означава, че само благодарение на творчеството на човека условията могат да се променят."

От 1988 г. насам с формулата за изкуство е на разположение интелектуален инструмент за промяна на обстоятелствата. Той позволява общовалиден подход към творчеството и, отвъд теорията, графично-оптичен начин за насърчаване на невронната мрежа за творчество в мозъка, която като мрежа на творческото съзнание прави творчеството възприемаемо и го филтрира и съхранява като познание. За процесите в мозъка Герхард Прейс се изразява по следния начин:

"Мозъкът трябва да се предпазва от прекалено много учене. За
секунда след секунда неизмерим брой впечатления и възприятия се борят за нейното внимание. Ако всички те бяха съхранени, мозъкът щеше да бъде парализиран за много кратко време от потока безсмислени данни.
с поток от безсмислени данни. Ето защо тя трябва да се справи с две трудни задачи: Разграничаване на важното от маловажното...
от маловажното и да формира категории.
Първо, мозъкът дестилира от всички мисли и идеи, сетивни стимули, усещания и
усещания и преживявания, онази малка част, която смята за достатъчно важна, за да бъде съхранена в мозъка и
и си спомни. След това това извлечение трябва да бъде подредено. Защото светът има смисъл само за тези, които са в състояние да разпознаят категорията "ябълка" в думите Boskop, Cox Orange и Granny Smith. Огромната работа по филтрирането и сортирането се извършва от мрежата от около 100 милиарда нервни клетки в главата, които на свой ред са свързани помежду си с общо около 100 трилиона контактни точки (синапси). Всяко впечатление, всеки стимул, всяко обстоятелство, на което човек е изложен, променя тази фино изработена мрежа, като засилва определени невронни връзки и отслабва други."

Формулата за дешифриране на изкуството не само създава укрепена мрежа за творчество в мозъка, но и предварително филтрира информацията за съзнанието, така че мозъкът да бъде облекчен и знанието да бъде подготвено (като ябълка), да бъде разпознато като творчество, да бъде представено. Видимата креативност запазва видовете, тя формира невронната мрежа. Синопсисите и взаимовръзките между тях, развити в детството до пубертета чрез дадено генно програмиране, новата информация и запазващите вида познания се формират наново в зряла възраст, предимно чрез запазващи вида познания, предварително филтрирани от съзнанието. Формулата позволява въображението и формирането на бъдещето да бъдат насърчавани от бързо разширяваща се невронна мрежа за творческо представяне. Днес може да се предвиди развитието на център и/или мрежа за творчество в мозъка. Тъй като основното ни сетивно възприятие е зрението, разпознаването на творчеството или изкуството, селективното възприемане на визуалните творчески промени, творческото зрение е най-важният и ефективен процес на нашата конкретна психична еволюция. Процесът на творческо познание се създава и/или насърчава от запазващото вида програмиране на гените за еволюционния двигател на съзнанието и от формулата. Разбира се, разликата между хората, които са разбрали това познание и са го установили в невронната си мрежа, се разширява с по-висока скорост и плътност на познанието, тъй като те филтрират от хляба и игрите самата информация, която е важна за развитието на синапсите и мрежата им, като разпознават промените в днешното разнообразие от медии. Според германския изследовател и антрополог Фридеман Шренк изследването на тази научна празнина може бързо да ускори човешката биокултурна еволюция. Основният принцип - търсеният код - се очертава ясно за всички форми на живот като запазваща видовете генна програма, която филтрира информацията за запазване на видовете и я съхранява в невронната мрежа. Взаимовръзките и обратният процес на умствено и физическо разпадане са описани и преди и са подкрепени от многобройни емпирично потвърдени изследвания:

(а) приоритет на положителната информация за запазване на видовете
б) пристрастяване към негативна информация чрез неестествена промяна на невронната мрежа
в) Генетично програмирана адаптация на личността към негативния външен свят
г) Промяна на външния свят чрез собствените си действия, за да съответства на вътрешните познания на невронната мрежа, до буйство, расова омраза, антисемитизъм, социализъм, комунизъм, капитализъм, експлоататорски колониален или глобален капитализъм, религиозен фанатизъм, тероризъм, война или - и това се среща често - съвсем нормална лудост. Често тези явления се проявяват в смесени форми, които могат да бъдат регионални, национални или да се характеризират с групово съзнание, например.

В тази връзка невробиологът и изследовател Алберто Ферус от Мадрид се занимава с търсенето на следващата важна стъпка в невробиологията:

"Бихме искали да намерим някакъв невронен код, за да разберем например как възприятието се кодира в
е закодирана в мозъка ни. Или как запазваме в паметта си получена информация: Код: Как
какво прави мозъкът на муха или на човек? Според кой основен принцип?
Подробностите, разбира се, ще бъдат различни за всеки организъм.
Но може би, може би има такъв основен принцип, такъв кодекс с универсална стойност.
След като бъдем открити, ще сме направили огромен скок напред.

Тя ще ни отведе толкова напред, колкото някога законите на Мендел са отвели генетиката."


Източник: Джонатан Вайтер "Време, любов, памет - в търсене на произхода на поведението", публикувана през 2000 г,
Siedler Verlag, Берлин.

[1] Медийният потребител се превръща в наркоман чрез своята генно програмирана програма за запазване на вида, с всички последствия и увреждания на здравето, които съпътстват употребата на наркотици, тъй като в невронната му мрежа са създадени връзки за негативна информация. Днес от изследванията върху наркотиците знаем, че след като се създадат невронните връзки, зависимостта се създава от паметта. Човекът, чрез пропагандните медии, които произвеждат умствени вируси, попада в четирикратен генетичен капан.
[2] Добро утро, скъпи числа, в германското списание "Der Spiegel", бр.27/2002.
"Два екипа изследователи от института "Макс Планк" в Гьотинген успяха да докажат, че синопсисите се формират в ранното развитие на мозъка дори без комуникационни стимули. Едва в по-късен етап на развитие
стимулите за активиране стават незаменими." Източник: Институтът "Макс Планк" в Гьотинген Ацуши Ирики от университета в Токио демонстрира чрез мозъчни изследвания на примати, че след употреба на инструмент невроните се реорганизират, за да интегрират инструмента във въображаемия свят на собственото тяло. Източник: Токийски университет