default liedtke museum logo

Fundacion Liedtke

              Организационен отдел Суверен

Коя е организацията с нестопанска цел Fundacion Liedtke?
Fundacion Liedtke управлява приходите и даренията на Sovereign Coin, произведения на изкуството и недвижими имоти, акции и активи на дарители за въвеждане на пряка демокрация, приложение за глобална здравна система и изграждане на университетски центрове на Globalpeace, както и управлява частния Sovereign Club за въвеждане на пряка демокрация.
Суверенният клуб на Fundacion Liedtke не е политическа партия или религия (нито пък желае да се превърне в партия или религия), а демократично движение отдолу нагоре на хора, които независимо от религията, принадлежността към политическа партия, идеологията, мирогледа, социалната, финансовата или етническата принадлежност, социалната или образователната ориентация на групата, цвета на кожата, пол или възраст само по фактически въпроси и теми за избори заедно, за да организираме концепцията за етичен капитализъм, ориентиран към човека и природата, с глобална пряка демокрация, в рамките на конституциите на съответните държави по мирен и демократичен начин в полза на всички хора по света, за да гласуваме онлайн за нов устойчив съвместен свят в мир, здраве и просперитет за хората и природата.
За всяка държава се създава Клуб на суверена на страната, който взема предвид културата, законите и конституциите на страната, както и националния(те) език(ци), и който организира диференцираните изборни въпроси за страната с предложени решения и ги предлага на суверена за решение и гласуване.

Суверенният клуб не е подложен на външно влияние, както при организирането на въпросите за гласуване.
Не са възможни реклами или спонсорство в медиите на Sovereign Club.
Данните на купувачите или донорите на суверенни монети са защитени чрез блокчейн.

Задачите на Fundacion Liedtke

С нетните приходи от продажбата на дарения от суверенни монети Fundacion

Liedtke финансира на 100% трите си основни области на дейност, за да насърчи един етичен и творчески устойчив свят:

а.)      изграждането на пряката демокрация "Суверенът".

б.)      изграждането на центровете за мир "Globalpeace Campus" и изложбата на Новия Ренесанс: i = E = MC2

в.)      проучване и програмиране на безплатното приложение за насърчаване на здравето и творчеството: "aimeim" на повече от 100 езика.